STK Šamorín, STK Bratislava, STK Ružinov, STK Podunajské Biskupice, STK Lamač, STK Dúbravka, STK Nové Mesto, STK Petržalka, STK Staré Mesto, STK Trnávka, STK Zlaté Piesky, STK Devínska Nová Ves, STK Devín, STK Záhorská Bystrica, Overenie STK, STK Dunajská Streda, STK Orechová Potôň, STK Veľké Uľany, STK Lehnice, STK Veľká Paka, STK Velké Blahovo, SKT Vydrany, Gabčíkovo, STK Veľký Meder, STK Dunajský Klátov, STK Michal na Ostrove, STK Holice, STK Báč, STK Macov, STK Stupava, STK Borinka, STK Mariánka, STK Lozorno, STK Zohor, STK Malacky, Technická kontrola, TK, Emisná kontrola, EK, kontrola originality, KO

STK ŠAMORÍN
BRANDCENTRUM TK, EK, KO

REZERVUJTE SI TERMÍN ONLINE
STK Šamorín, STK Bratislava, STK Ružinov, STK Podunajské Biskupice, STK Lamač, STK Dúbravka, STK Nové Mesto, STK Petržalka, STK Staré Mesto, STK Trnávka, STK Zlaté Piesky, STK Devínska Nová Ves, STK Devín, STK Záhorská Bystrica, Overenie STK, STK Dunajská Streda, STK Orechová Potôň, STK Veľké Uľany, STK Lehnice, STK Veľká Paka, STK Velké Blahovo, SKT Vydrany, Gabčíkovo, STK Veľký Meder, STK Dunajský Klátov, STK Michal na Ostrove, STK Holice, STK Báč, STK Macov, STK Stupava, STK Borinka, STK Mariánka, STK Lozorno, STK Zohor, STK Malacky, Technická kontrola, TK, Emisná kontrola, EK, kontrola originality, KO

TECHNICKÁ KONTROLA

Pravidelné podstúpenie technickej kontroly s vozidlom je povinné, a to s cieľom zabezpečiť ich bezpečnosť a spôsobilosť na cestnej premávke.

STK Šamorín, STK Bratislava, STK Ružinov, STK Podunajské Biskupice, STK Lamač, STK Dúbravka, STK Nové Mesto, STK Petržalka, STK Staré Mesto, STK Trnávka, STK Zlaté Piesky, STK Devínska Nová Ves, STK Devín, STK Záhorská Bystrica, Overenie STK, STK Dunajská Streda, STK Orechová Potôň, STK Veľké Uľany, STK Lehnice, STK Veľká Paka, STK Velké Blahovo, SKT Vydrany, Gabčíkovo, STK Veľký Meder, STK Dunajský Klátov, STK Michal na Ostrove, STK Holice, STK Báč, STK Macov, STK Stupava, STK Borinka, STK Mariánka, STK Lozorno, STK Zohor, STK Malacky, Technická kontrola, TK, Emisná kontrola, EK, kontrola originality, KO

EMISNÁ KONTROLA

Emisná kontrola sa musí absolvovať pravidelne podľa veku vozidla a typu pohonnej jednotky, je povinná pre všetky motorové vozidlá, ktoré majú spaľovací motor.

STK Šamorín, STK Bratislava, STK Ružinov, STK Podunajské Biskupice, STK Lamač, STK Dúbravka, STK Nové Mesto, STK Petržalka, STK Staré Mesto, STK Trnávka, STK Zlaté Piesky, STK Devínska Nová Ves, STK Devín, STK Záhorská Bystrica, Overenie STK, STK Dunajská Streda, STK Orechová Potôň, STK Veľké Uľany, STK Lehnice, STK Veľká Paka, STK Velké Blahovo, SKT Vydrany, Gabčíkovo, STK Veľký Meder, STK Dunajský Klátov, STK Michal na Ostrove, STK Holice, STK Báč, STK Macov, STK Stupava, STK Borinka, STK Mariánka, STK Lozorno, STK Zohor, STK Malacky, Technická kontrola, TK, Emisná kontrola, EK, kontrola originality, KO

KONTROLA ORIGINALITY

Vykonáva sa s cieľom zabrániť podvodom spojeným s predajom vozidiel s neoriginálnymi súčasťami alebo úpravami, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla.

KATEGÓRIE VOZIDIEL

KTORÉ VÁM SKONTROLUJEME
V BRANDCENTRUM STK ŠAMORÍN

STK Šamorín, STK Bratislava, STK Ružinov, STK Podunajské Biskupice, STK Lamač, STK Dúbravka, STK Nové Mesto, STK Petržalka, STK Staré Mesto, STK Trnávka, STK Zlaté Piesky, STK Devínska Nová Ves, STK Devín, STK Záhorská Bystrica, Overenie STK, STK Dunajská Streda, STK Orechová Potôň, STK Veľké Uľany, STK Lehnice, STK Veľká Paka, STK Velké Blahovo, SKT Vydrany, Gabčíkovo, STK Veľký Meder, STK Dunajský Klátov, STK Michal na Ostrove, STK Holice, STK Báč, STK Macov, STK Stupava, STK Borinka, STK Mariánka, STK Lozorno, STK Zohor, STK Malacky, Technická kontrola, TK, Emisná kontrola, EK, kontrola originality, KO

Osobné autá, motocykle

Kategórie vozidiel L a M1.

STK Šamorín, STK Bratislava, STK Ružinov, STK Podunajské Biskupice, STK Lamač, STK Dúbravka, STK Nové Mesto, STK Petržalka, STK Staré Mesto, STK Trnávka, STK Zlaté Piesky, STK Devínska Nová Ves, STK Devín, STK Záhorská Bystrica, Overenie STK, STK Dunajská Streda, STK Orechová Potôň, STK Veľké Uľany, STK Lehnice, STK Veľká Paka, STK Velké Blahovo, SKT Vydrany, Gabčíkovo, STK Veľký Meder, STK Dunajský Klátov, STK Michal na Ostrove, STK Holice, STK Báč, STK Macov, STK Stupava, STK Borinka, STK Mariánka, STK Lozorno, STK Zohor, STK Malacky, Technická kontrola, TK, Emisná kontrola, EK, kontrola originality, KO

Nákladné autá a autobusy

Kategórie vozidiel M2, M3 a N

STK Šamorín, STK Bratislava, STK Ružinov, STK Podunajské Biskupice, STK Lamač, STK Dúbravka, STK Nové Mesto, STK Petržalka, STK Staré Mesto, STK Trnávka, STK Zlaté Piesky, STK Devínska Nová Ves, STK Devín, STK Záhorská Bystrica, Overenie STK, STK Dunajská Streda, STK Orechová Potôň, STK Veľké Uľany, STK Lehnice, STK Veľká Paka, STK Velké Blahovo, SKT Vydrany, Gabčíkovo, STK Veľký Meder, STK Dunajský Klátov, STK Michal na Ostrove, STK Holice, STK Báč, STK Macov, STK Stupava, STK Borinka, STK Mariánka, STK Lozorno, STK Zohor, STK Malacky, Technická kontrola, TK, Emisná kontrola, EK, kontrola originality, KO

VŠETKY OSTATNÉ KATEGÓRIE

Kategórie vozidiel O, T, C, R, S, P A Vozidlá vyžadujúce špeciálne povolenia, alebo potvrdenia

PREČO PRÁVE MY?
RÝCHLO, BLÍZKO A DOSTUPNE
ONLINE REZERVÁCIA

Nemusíte nikam telefonovať, alebo písať. Pre rezerváciu termínu stačí použiť jednoduchý rezervačný systém.

SMS PRIPOMIENKA

S nami na váš termín nezabudnete. V dostatočnom predstihu vám na zadané telefónne číslo príde SMS pripomienka.

MALÝ TECHNIČÁK

Pri pravidelne vykonávanej technickej a emisnej kontrole nám postačí váš malý technický preukaz.

R7

STK BrandCentrum sa nachádza iba minútu od výjazdu z R7. Z Bratislavy sa k nám bezproblémovo dostanete už do 15 minút.

ČASTÉ OTÁZKY
RADI VÁM POMÔŽEME

Rezerváciu termínu na STK si viete prostredníctvom nášho rezervačného systému kliknutím sem.

Pred kontrolou vozidlo musí byť čisté, musíte mať pri sebe povinnú výbavu a musíte demontovať puklice. Sklá vozidla musia byť bez puklín, čisté a nesmú brániť vodičovi v zornom poli. Klaksón a všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné. Pneumatiky musia mať minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm, musia byť schválené a zapísané v predložených dokladoch o vozidle. Na vozidle nesmú unikať žiadne prevádzkové kvapaliny a pred kontrolou musí byť motor vozidla zahriaty na prevádzkovú teplotu.

Od 20. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý upravuje povinnosti prevádzkovateľov vozidiel. Títo prevádzkovatelia sú zodpovední za udržiavanie svojich vozidiel v technickom stave a musia ich pravidelne podrobovať technickej a emisnej kontrole v stanovených lehotách. Ak prevádzkovatelia túto povinnosť neplnia, môže ich okresný úrad pokutovať sumou 165 EUR za každé vozidlo, ktoré nie je podrobené v stanovenom termíne technickej a emisnej kontrole. Ak sú obe kontroly neplatné, pokuta môže byť až 330 EUR. Polícia má tiež právo pokutovať tých, ktorí nesplnili povinnosť absolvovať pravidelné technické a emisné kontroly pri cestnej kontrole.

Aktuálne ceny technickej a emisnej kontroly nájdete v našom cenníku kliknutím sem.

Je nutné si vyhradiť aspoň jednu hodinu na obe kontroly. V priebehu tejto doby budeme môcť skontrolovať vaše vozidlo, vykonať potrebné merania a kontrolné postupy , vydať osvedčenia a zaznamenať výsledky kontroly.

Avšak skutočný čas, ktorý bude na kontroly potrebný, závisí od mnohých faktorov a v niektorých prípadoch sa môže výrazne predĺžiť, najmä ak ide o emisnú kontrolu.

  • Originál osvedčenia o evidencii časti II, ak ide o doklady vydané k vozidlu od 1.6.2010.
  • Originál osvedčenia o evidencii v papierovej forme vo formáte A4, ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 1.3.2005 do 1.6.2010.
  • Originál technického preukazu vozidla, ak ide o doklady vydané pred 1.3.2005.
  • Ak vozidlo na pohon LPG alebo CNG nie je vybavené zariadením od výrobcu, je potrebné predložiť originál protokolu od plynového zariadenia.
  • Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, je potrebné predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydane útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu. V prípade vozidla na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu, je potrebné predložiť aj protokol o montáži plynového zariadenia.
  • Pri pravidelnej EK je navyše potrebné predložiť doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona. Ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.

Na kontrolu originality vášho vozidla budete potrebovať nasledujúce doklady,  ak je vaše vozidlo zaregistrované v Slovenskej republike:

osvedčenie o evidencii alebo doklad o stratilosti alebo krádeži vydávaný Políciou; doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla, ak bola karoséria alebo rám vymenený; doklad o vykonanej prestavbe, ak bola prestavba hromadne schválená; a potvrdenie o dezinfekcii vozidla, ak ide o vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, uhynutých zvierat alebo pohrebné vozidlo.

Pokiaľ ide o dovezené vozidlo, budete potrebovať doklad o nadobudnutí vozidla, osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu a doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte pôvodu, ak nie je uvedený v osvedčení o evidencii.

Ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie, potrebujete aj doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.

Ďalšie informácie o legislatíve nájdete na webovej stránke www.ko.sk.

KONTAKTUJTE NÁS
Adresa STK

BRANDCENTRUM s. r. o., IČO: 36745103, DIČ: 2022330453, IČ DPH: SK2022330453

Senecká cesta 18/22, Šamorín
5 minút od výjazdu z R7
Navigovať na adresu

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: 08:00 – 17:00
Utorok: 08:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 17:00
Piatok: 08:00 – 17:00
Sobota: Zatvorené
Nedeľa: Zatvorené

REZERVUJTE SI TERMÍN

igor hruby
igor hruby
Jún 11, 2023
Best place for STK and EK.
Štefan Lépes
Štefan Lépes
Jún 5, 2023
Erika Reindlová
Erika Reindlová
Máj 28, 2023
Peter Varga
Peter Varga
Máj 26, 2023
Super ochotni technici. Bol som s 2 autami a neviem si predstavit lepsi pristup
Martin Littmann
Martin Littmann
Apríl 12, 2023
Martin Behro
Martin Behro
Marec 30, 2023
Šikovný a ochotný personál, pomohli vyriešiť neštandartný problém k mojej spokojnosti, vrelo odporúčam
Ingrida Kissová
Ingrida Kissová
Marec 24, 2023
Profesionálny prístup a milá obsluha
Feri Muczka
Feri Muczka
Marec 17, 2023

VYBERTE SLUŽBU A REZERVUJTE SI TERMÍN KONTROLY